Aanmelden voor een nieuwsbrief

Een abonnement op de hieronder genoemde "brieven" kost niets.
De Bridge Training is voor de ‘gewone bridger’.
Bied- en speeltechniek én regelmatig aandacht voor wat een ‘gewone bridger’ moet weten over zijn spelregelrechten en –plichten.

De drie andere periodieken gaan in op wat ‘het kader’ van een club moet/wil weten.
Arbitrair behandelt de vraagstukken van arbiters; BestuurWijzer de vraagstukken die je als clubbestuurder op je bord kunt krijgen en NBB-Rekenprogrammainfo de vragen van en nieuws voor de rekenprogrammagebruikers.

Als je clubverantwoordelijkheid hebt, kan inzicht in het werk van de medekaderleden geen kwaad.
Sterker, niet zelden gaat het mis door te weinig inzicht in elkaar werk en problemen. Dat is de reden dat de meeste clubbestuurders kiezen voor het complete kaderpakket. Geheel in de lijn van de twee keuzes.

Naam Aanmelder

*

*

*

Ik meld mij aan voor:

Uitsluitend de wekelijkse Bridge Training
Arbitrair,Bridgetraining,Bestuurwijzer,NBB Rekenprogramma

Vezenden kan even duren, s.v.p. even geduld!