Bridge Periodieken
Bridgevraagstukken
voorleggen
Spelregelvraagstukken voorleggen
Arbitragevraagstukken voorleggen
Toernooien en evenementen
Hoffelijkheid bridgedrive

Bridge Service is een initiatief van Rob Stravers.
Door de uitbreiding van de servicetaken én de groeiende vraag daarnaar, wordt de service verleend door wedstrijdleiders en bridgegrootmeesters. Toezending en/raadplegen van de periodieken en het vragen om advies is helemaal gratis. Lezers en vragenstellers die heel graag een financiële tegenprestatie leveren, mogen dat uitsluitend doen voor de reeds verschenen en gegeven adviezen. Dat gaat dan in zogenaamde ‘bridgepot’. Daarmee financieren we de zogenaamde Eindejaarsdrive. Omdat we beslist geen winst willen maken, breiden we het aantal deelnemers uit als de bridgepot dat toelaat. Die loten we uit de storters én uit de winnaars van enkele bridgetoetsen.
Rekeningnummer: NL76ABNA0549444440, t.n.v R. Stravers
Bestuursvraagstukken en conflicten
voorleggen
Opinie
Rob Stravers